מיושן

סינטה על העצם
(ניו יורק סטייק), מיושן

סינטה על העצם (ניו יורק סטייק)

₪160.00

/ק"ג

₪160.00

/ק"ג