פרימיום

שומן טלה
ליה, פרימיום

שומן טלה ליה

₪89.00

/ק"ג

₪89.00

/ק"ג