חזה בריסקט ללא
עצם מס' 3

חזה בריסקט ללא עצם מס' 3

₪80.00

/ק"ג

₪80.00

/ק"ג